Împreună dincolo de traumă: rolul relaţiei terapeutice în identificarea şi tratarea traumei

Nicoleta Gheorghe (CTA-P), RO

Sâmbătă, 1 noiembrie, 16.15 – 18.00

Workshopul propune plasarea consecinţelor traumei în cadrul relaţional. Vom explora împreună interacţiunea complexă între procesul intrapsihic intern şi realitatea externă.

Experienţa traumatică a copilului este internalizată într-o serie de unităţi relaţionale Parinte/Copil toxice. Această realitate internă deformează percepţia asupra realităţii externe ducând la punerea în scenă a scenariului de viaţă şi la consolidarea lui. Relaţia terapeutică permite crearea unei “punţi afective” între terapeut şi client, care poate duce la integrarea experienţei la nivel cognitiv şi afectiv. Experienţa traumei se formează în jurul triadei neputinţă, teroare şi lipsă de sens care duce la o încremenire în dezvoltare sau la o structură dezorganizată. Terapia are în vedere creşterea capacităţii Adultului de a crea o relatare coerentă a traumei şi are ca scop să deblocheze acel moment de insecuritate fundamentală pentru a putea fi re-experimentat într-o manieră diferită. Pe viitor, această capacitate a Adultului îi va permite clientului să treacă de la acţiune la reflecţie.

Relaţia terapeutică joacă un rol important împreună cu analizarea şi utilizarea transferului şi contratransferului. Terapiile focusate doar pe ceea ce s-a întâmplat în realitatea externă sunt insuficiente pentru a duce la o schimbare de durată. Este esenţial să acordăm atenţie relaţiilor dintre Stările Eului pentru a facilita reorganizarea internă şi vindecarea.

În cadrul workshopului vom folosi, printe altele, exerciţii în grupuri mici, scurte descrieri de caz şi problematizări. De asemenea, vom putea discuta cazuri prezentate de participanţi. Structura workshopului va permite adaptarea la nevoile specifice ale participanţilor.


« Program